Author: Erik Reedstrom.

  1. Practical i18n with Phoenix and Elixir phoenix elixir i18n
  2. Phoenix, CircleCI, and Heroku walk into a bar… elixir phoenix heroku circleci